Databank beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed beschermt en registreert het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Het resultaat vind je hier in de databank van het beschermd onroerend erfgoed terug.

Deze databank verzamelt en ontsluit alle voorlopige en definitieve beschermingen in Vlaanderen. Het gaat om beschermde monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten, archeologische sites, varend erfgoed en ankerplaatsen. Je kan hier terugvinden wat er precies beschermd is, en ook de beschermingsbesluiten raadplegen.

Op zoek in de databank?

Zoeken gaat eenvoudig. Je kan zoeken op het beschermingsbesluit of op het beschermd item.

Vragen?

We werken momenteel aan de databank. Dit betekent dat er af en toe nog een beschermingsbesluit ontbreekt. Stel je dit vast en heb je hierover informatie nodig? Mail dan naar beschermen@onroerenderfgoed.be en vermeld zo volledig mogelijk:

  • Indien u hierover beschikt: de kadastergegevens
  • De naam of een goede omschrijving van het beschermde item
  • Het volledige adres: provincie, gemeente, straat en huisnummer, eventueel deelgemeente

Wij mailen zo snel mogelijk de gevraagde documenten en vullen de databank aan.